Fra radiobjølle til driftsstyring

Avgi din stemme

[wp_ulike]

Firma: Findmy AS
Stand: D02-11 Findmy AS
Leverandør: Findmy AS
Merke: Findmy
Modell: Findmy TIB
Produkttype: Findmy TIB
Nyhetsgrad: Helt nytt produkt

Flere bilder

Produktvideo

FindMy tar det digitale systemet rundt radiobjøllene over på et nytt nivå med sin nye programvare FindMy TIB. Med utgangspunkt i en nettbasert løsning samles alt av posisjonsregistreringer, både ferske og historiske. Nå kan posisjonene koples mot individnummer, og ikke bare mot bjølle-ID. Hvis søye 70044 gikk med sporing i 2018 og 2019, men ikke å år, kan du sjekke den arkiverte sporingsloggen for å få et hint om hvor det kan være smart å lete. Du kan hente ut kart som viser beitetrykk, eller i hvilke områder eller til hvilke tider der er utslag på stressalarmen. FindMy TIB kan importere data fra Animalia, og dermed kan data for tilvekst, tap eller annen interessant info fra husdyrkontrollen koples til kartet. Hvis andre brukere og beitelag med FindMy gir deg lov til det, kan du også se deres registreringer. Det åpner for nye strategier for tilsyn, sanking og beitestyring, i og med at dyra ikke alltid har de samme tankene om grenser som folk. En egen geofence-funksjon kan gi pushvarsel og hyppigere sendinger for individer som krysser definerte grenser. Dette benyttes alt nå for å varsle togførere om tamrein langs Nordlandsbanen. Verktøyet fungerer på mobil, nettbrett eller datamaskin, og er rigget for mulige fremtidige utvidinger. Dermed tar FindMy steget fra å være et sporingssystem til å være et bredt driftsstyringsverktøy som kopler og gjør tilgjengelig flere datakilder.