Gjenvinner næring fra gjødsla

Avgi din stemme

[wp_ulike]

Firma: Fjøssystemer AS
Stand: A1-01
Leverandør: Lely International
Merke: Lely
Modell: Lely Sphere
Produkttype: Lely Sphere
Nyhetsgrad: Helt nytt produkt

Flere bilder

Produktvideo

Her er gamle tanker på en helt ny måte: Lely Sphere skiller den faste og flytende gjødsla, for å gi bedre utnyttelse og reduserte klimagassutslipp. Men også den tredje fraksjonen, nemlig gjødselgassene, tas hånd om. Systemet gjenvinner næringsstoffer fra både tørrgjødsel, urin og fra gassene som danner seg i fjøset. Den faste delen av gjødsla samles med skraproboten Lely Collector. Urinen trekker gjennom det spesielle gulvet og går i kjelleren. Gassene og fjøslufta som dannes i flytrennene og gjødselkjelleren suges inn i en maskin på utsiden av fjøsveggen. I denne maskinen, kalt N-Capture, tas opptil 70 prosent av ammoniakken ut av lufta, og ammoniumnitratet og ammoniumsulfatet lagres i en tank. Tørrgjødsla inneholder organisk nitrogen og fosfat, mens urinen i hovedsak inneholder kalium. Dette gjør at du kan utnytte gjødselverdien i gjødsla mer effektivt. På denne måten utvinner du mellom 10 og 20 kilo nitrogen fra hver melkeku i løpet av et år.