Påmelding til Nyhetskåring
Agroteknikk 2021

Lansering og visning av nye produkter er et av hovedelementene på Agroteknikk, og et viktig trekkplaster for besøkende. For å øke oppmerksomheten rundt nyheter og produktutvikling, gjennomfører vi som tidligere år nyhetskåring på Agroteknikk 2021. Ønsker du ekstra oppmerksomhet og omtale? Meld inn din nyhet innen 10. september, og bli med i kåringen.

Kategorier og kriterier

Kåringen vil skje på grunnlag av innsendt informasjon fra utstillerne og nyhetene konkurrerer innen følgende kategorier:
• Produktet skal ikke ha vært lansert, markedsført, vist eller solgt i Norge før 1. januar 2021.
• Produktet, eller deler av produktet, skal være nytt. Dersom det er en videreutvikling av et eksisterende produkt, skal produktet inneholde en vesentlig endring i funksjon, design, tekniske spesifikasjoner eller liknende.
• Hvis et produkt lanseres under nytt merkenavn kvalifiserer dette som nyhet.
• Produktet skal presenteres på Agroteknikk 2021 og være tilgjengelig for kommersielt salg.
For å bli vurdert til sølv, skal produktet utover å oppfylle kravene til Offisiell Agroteknikk-nyhet også inneholde forbedringer som i tillegg oppfyller minimum et av følgende kriterier:
• Vesentlig økt effektivitet
• Redusert miljøbelastning
• Gjennom konstruksjon/framstilling/bruk ha forbedret bærekraft og/eller forlenget livssyklus
• Bedre agronomi
• Bedre økonomi
• Bedre bruksegenskaper
• Forbedring av arbeidssituasjon for bonden
• Forbedring av dyrevelferd
• Forbedring av helse, miljø og sikkerhet
• Forbedret handtering av data/forenklet dataflyt
• Forbedret samvirke med andre elementer, fysisk eller digitalt, medregnet forbedret kompatibilitet
For å bli vurdert til gull, skal produktet i tillegg til kravene til sølv-nyhet, også oppfylle minst ett av følgende krav:
• Produktet inneholder en funksjon som ikke er sett tidligere, løser en oppgave som ikke er løst tidligere, eller løser en eksisterende oppgave på en ny måte.
• Produktet skal på en særskilt måte ha forbedringer innen bærekraft, livssyklus, og/eller kompatibilitet.
• Produktet har egenskaper som gjør at det på en særskilt måte skiller seg fra andre.

Mange aktører gjør en solid jobb i å utvikle helt nye maskiner, konsepter og tjenester for landbruket. For å løfte slikt nyvinningsarbeid, ønsker juryen en innovasjonspris, som også kan gis til produkter som enda ikke er kommersielt tilgjengelig.
Juryen på selvstendig og bredt grunnlag, tildele null, en eller flere innovasjonspriser, samt hvis det faller seg naturlig: gi høvelige tillegsbetegnelser.
For å bli vurdert til innovasjonsprisen, må produktet i vesentlig grad oppfylle vilkår som for sølv eller gull, samt ha tydelig norsk relevans. For innovasjonsprisen er tidsavgrensningen at produktet ikke kan ha vært vist på tidligere Agroteknikk-utstillinger.

Bli med i kåringen