hero bilde

Nyhetskåringer på Agroteknikk

Agroteknikk er landbrukets fremste møteplass, og den viktigste arenaen for å lansere og vise nye produkter og tjenester.

Agroteknikk skal være landbrukets fremste møteplass, og den viktigste arenaen for å lansere og vise nye produkter og tjenester. Også nå i 2024 vil dette understrekes med kåring av offisielle Agroteknikk-nyheter, vinnere av sølv- og gullaks, i tillegg til Agroteknikks spesialpriser. 

Kårede nyheter får ekstra oppmerksomhet og omtale – men for å få det til dine produkter, må du som utstiller melde disse inn til juryen innen fristen! Kun nominerte nyheter blir vurdert av juryen. Deltagelse i nyhetskåringa er gratis, så her kan du sikre deg god markedsføring kostnadsfritt! 

Husk også at nyhetskåringa på Agroteknik ikke kun omfatter maskiner – her kan du melde inn alt mulig som bonden har nytte av: Tjenester, elektronikk, eller kanskje du vil bruke messa til å lansere en ny såfrøblanding?  

Innmelding

Innmelding skjer via vår nettside og all innmeldt informasjon behandles konfidensielt fram til publiseringsdatoen.

Registrer nyheter her >>

Presentasjon

Alle nyheter som godkjennes av juryen, vil bli presentert på nettsiden til Agroteknikk, i fagbladene Norsk Landbruk og Bedre Gardsdrift og tilhørende nettsider. Publiseringsdato for de digitale flatene er 28. oktober, og papirutgavene av bladene kommer omtrent samtidig. 

Gull- og sølvnyhetene vil også bli presentert i Agroteknikks messeavis, som blir trykt i 55 000 eksemplarer, distribuert med Bondebladet og delt ut under utstillingen. Messeavisa utgis to uker før utstillinga.

Juryen og Agroteknikks sekretariat vil også bidra til nyhetsdrypp i sosiale medier. For å ha flere muligheter til å skape publisitet omkring nyhetene, ønsker vi tilgang til korte videosnutter, gjerne ett til to minutter lange, som viser produktet, utvalgte funksjoner/ egenskaper, og bruk. 

Av erfaring vet vi at de mange er flinke til å legge ved bilder av god kvalitet, noe som er en forutsetning for å kunne gi en god presentasjon. Pass på at også du gjør en god jobb med dette! Innmeldingssystemet har en begrensning på maks fem filer pr. nyhet, så vær nøye med hva du velger ut. Videolenke kommer i tillegg. 

Kategorier og kriterier

Kåringen vil skje på grunnlag av innsendt informasjon fra utstillerne. Ved behov vil juryen hente inn suplerende informasjon.

Nyhetene konkurrerer innen følgende kategorier:

Offisiell Agroteknikk-nyhet

 • Produktet skal ikke ha vært lansert, markedsført, vist eller solgt i Norge før 1. januar 2024.
 • Produktet, eller deler av produktet, skal være nytt. Dersom det er en videreutvikling av et eksisterende produkt, skal produktet inneholde en vesentlig endring i funksjon, design, tekniske spesifikasjoner eller liknende.
 • Hvis et produkt lanseres under nytt merkenavn kvalifiserer dette som nyhet.
 • Produktet skal presenteres på Agroteknikk 2024 og være tilgjengelig for kommersielt salg.

Sølv

For å bli vurdert til sølv, skal produktet utover å oppfylle kravene til Offisiell Agroteknikk-nyhet også inneholde forbedringer som i tillegg oppfyller minimum et av følgende kriterier:

 • Vesentlig økt effektivitet 
 • Redusert miljøbelastning
 • Gjennom konstruksjon/framstilling/bruk ha forbedret bærekraft og/eller forlenget livssyklus
 • Bedre agronomi
 • Bedre økonomi
 • Bedre bruksegenskaper
 • Forbedring av arbeidssituasjon for bonden 
 • Forbedring av dyrevelferd
 • Forbedring av helse, miljø og sikkerhet
 • Forbedret handtering av data/forenklet dataflyt
 • Forbedret samvirke med andre elementer, fysisk eller digitalt, medregnet forbedret kompatibilitet

Gull

For å bli vurdert til gull, skal produktet i tillegg til kravene til sølv-nyhet, også oppfylle minst ett av følgende krav:

 • Produktet inneholder en funksjon som ikke er sett tidligere, løser en oppgave som ikke er løst tidligere, eller løser en eksisterende oppgave på en ny måte.
 • Produktet skal på en særskilt måte ha forbedringer innen bærekraft, livssyklus, og/eller kompatibilitet.
 • Produktet har egenskaper som gjør at det på en særskilt måte skiller seg fra andre.

Agroteknikks spesialpriser (innovasjon, bærekraft e.l.)

Mange aktører gjør en solid jobb i å utvikle helt nye maskiner, konsepter og tjenester for landbruket. For å løfte fram slikt nyvinningsarbeid, kan juryen tildele spesialpriser. Dette kan være priser for innovasjon, bærekraft eller andre kategorier. Slike priser kan også kan gis til produkter som enda ikke er kommersielt tilgjengelig. 

Juryen kan på selvstendig og bredt grunnlag, tildele null, en eller flere spesialpriser, samt velge hvordan spesialprisene betegnes. 

For å bli vurdert til Agroteknikks spesialpriser, må produktet i vesentlig grad oppfylle vilkår som for sølv eller gull, samt ha tydelig norsk relevans. For spesialprisene er tidsavgrensningen at produktet ikke kan ha vært vist på tidligere Agroteknikk-utstillinger.

Premiepakker

Nyhetene som juryen godkjenner, tildeles en premiepakke. Målet er å gi vinnerne økt profilering og oppmerksomhet spesielt rettet mot publikum. Dette gjør kåringa attraktiv.  

Offisiell Agroteknikk-nyhet

 • Omtale i Bedre Gardsdrift (blad + nett), Norsk Landbruk (blad + nett) og nettsidene til Agroteknikk.
 • Opplisting med henvisning på plansjer i messehallene
 • 4 stk. dekaler/klistremerker med logo, til bruk på produktet på standen

Vinnere av sølv, gull og eventuelt Agroteknikks spesialpriser får i tillegg

 • Stor medaljesøyle for bruk på standen
 • Diplom og plakett med gravering
 • Presentasjon i hallene
 • Presentasjon og premiering under AgroIntro torsdag 14. november (gull og sølv)
 • Presentasjon og premiering under banketten lørdag 16. november (spesialpriser)
 • Selv om innholdet er likt, vil gullvinnerne og spesialprisvinnere få en større eksponering

Nyhetsjuryen

Årets nyhetsjury er bredt sammensatt, med representanter fra rådgiving, utdanning, faglag og selvsagt landbruksmedia. Jurymedlemmene har et bredt spekter av kunnskap og erfaring, og de fleste er også direkte involvert i gardsdrift. Jurymedlemmene kan etter behov involvere medarbeidere i egne organisasjoner for å underbygge vurderingene som gjøres, vel å merke med strenge krav til konfidensialitet. 

Årets nyhetsjury er bredt sammensatt. Se navn og hvem de representerer under, i loddrett rekkefølge.

Jogeir M. AgjeldFagkoordinator maskinteknikk og presisjonslandbruk i Norsk Landbruksrådgiving – juryens leder
Dag Idar JøsangJournalist, Norsk Landbruk/Tun Media
Erik BrodshaugSpesialrådgiver Tine Rådgiving
Karl Daniel EkkerHøgskolelærer, Høgskolen i Innlandet/Blæstad
Magnus Mo OpsahlJournalist, Bedre Gardsdrift/Ask Media
Bodhild FjelltveitNestleder, Norges Bondelag

Juryen rapporterer til leder for utstillingssekretariatet, Trond Andersen, samt Espen Syljuåsen (NAM) som er utstillingskomiteens ansvarlige for nyhetskåringen.