Egenpatentert sålabb

Avgi din stemme

[wp_ulike]

Firma: Sulerud AS
Stand: Carbon Tiger direct drills
Leverandør: Sulerud AS
Merke: Carbon Tiger
Modell: GT-3000
Produkttype: Direktesåmaskin
Nyhetsgrad: Helt nytt produkt

Flere bilder

Produktvideo

Sulerud AS’ nye sålabb har ei tinde som kan justeres trinnløst ettersom behovet for jordløsning endrer seg uten at sådybden påvirkes. Tinden kan kjøres ned til 30 cm. Ut fra denne slippes gjødsla i en større del av sjiktet, med brorparten på 6-10cm dybde. I samme spor bak tinda følger en vingelabb for såkorn og startgjødsel som føres opp og ned på ei stang. Hver vingelabb har individuelle trykksylinder og dybdehjul. Labbene legger såfrøet i to «belter» på ca. 5 cm. Det gjør at selv om avstanden mellom labbene er 33 cm, er ikke radavstanden mellom såfrøene mer enn 14 cm. Det fører til at du rører minst mulig jord, men fortsatt holder deg nede på en relativt tett radavstand. Vingelabbene gjør at såkornet alltid havner i svart jord. Full gjennomskjæring gjør at du får en såle hvor såkornet ligger og forsynes med vann av kapillærkreftene. Du får heller ingen problemer med halm, slik du kan få med skållabber. Det kan gjødsles hardere enn med andre direktesåmaskiner. Sålabben får heder fordi den er et godt stykke i riktig retning for direktesåing, med presis frøplassering og to ulike gjødslingssoner.