Montering og demontering

Montering

Monteringstider/
Asssembly

09. november​​:
07.00 – 19.00
(Innkjøring iht. innkjøringsplan)

10. november​​
09.00 – 19.00
(Innkjøring iht. innkjøringsplan)

11. november​​
07.00 – 22.00
(Montering alle stands)

12.november
07.00-22-00
(Montering alle stands)

13 november​​
09.00 – 16.00
(Montering alle stands)

All montering må være avsluttet kl. 19.00

Demontering

Demonteringstider/
Dismantling

17. november​​:
16.00 – 23.00

18. november​​
07.00 – 21.00

november
07.00-16.00

(Med forbehold om endringer)