TYR

Teltet ved scenen
  • Lag/foreninger/organisasjoner

TYR er en avls- og interesseorganisasjon for norske ammekuprodusenter, både renraset- og krysningsbesetninger samt besetninger med oppfôring av okser. Organisasjonens målsetning er blant annet å sikre økonomien i kjøttproduksjon på kjøttfe og øvrig kjøttproduksjon. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med faglag, politiske myndigheter og øvrig næring.

TYR er ansvarlig for det nasjonale avlsarbeidet på kjøttferasene, og kan tilby gener av høy internasjonal kvalitet med godt dokumenterte egenskaper og en unik helsestatus. Organisasjonen har også ansvaret for gjennomføring av fenotypetest for okser av rasene med nasjonalt avlsprogram (Charolais, Limousin, Aberdeen Angus, Hereford, Simmental).

Vi har per i dag ca 1850 medlemmer over hele landet.

Vår visjon: Norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom