OS ID

Hall A
  • Service og tjenester

OS IDs produkter sikrer identiteten til husdyr og legger grunnlaget for innhenting av verdifulle data om dyrets helse, velferd og produktivitet. Dataene gir deg oversikt og innsikt, slik at du kan effektivisere og forbedre drifta. Dette kaller vi intelligent husdyrhold! Smart bruk av data og ressurser bidrar til bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Elektroniske og ikke-elektroniske øremerker
Vi merker både sau, storfe, geit, gris, rein, hjort og fisk. De elektroniske øremerkene våre, CombiE®, tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking. Våre Combi øremerker er et av Europas mest brukte merkesystem for husdyr.

Internasjonal, ledende aktør
Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel. Husdyrhold er næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten. Vi har merket levende verdier siden 1936. I dag er OS ID® en internasjonal, ledende produsent av merkesystemer for husdyr. Vi produserer våre produkter i Os i Østerdalen, og har kunder i flere verdensdeler.

Vi merker levende verdier
Å merke levende verdier er et ansvar som forplikter, og vi stiller høye krav til oss selv som en ledende produsent i vår bransje. For oss handler det om å være gode i alle ledd, fra produkt til service, bestilling og levering.