Vi merker levende verdier!

Hall A
Kontakt person:Marie Bakås
Telefon:62497700
E-post:post@osid.no
URL:www.osid.no

OS ID® utvikler, produserer og selger elektroniske og visuelle øremerker for husdyr og merkesystemer for fisk. Våre merker sikrer dyrets identitet fra fødsel til slakt og legger grunnlaget for sporbarhet og dokumentasjon gjennom hele verdikjeden. Å utvikle dyrevennlig, trygg og effektiv merking er vårt overordnede mål – fordi dette er viktig for kundene våre.

Elektroniske og visuelle øremerker
Vi merker både sau, storfe, geit, gris, rein, hjort og fisk. De elektroniske øremerkene våre, CombiE®, tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking. Våre Combi visuelle øremerker er et av Europas mest brukte merkesystem for husdyr.

Internasjonal, ledende aktør
Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel. Husdyrhold er næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten. Vi har merket levende verdier siden 1936. I dag er OS ID® en internasjonal, ledende produsent av merkesystemer for husdyr. Vi produserer våre produkter i Os i Østerdalen, og har kunder i flere verdensdeler.

Sikker, effektiv og dyrevennlig merking av levende verdier
Å merke levende verdier er et ansvar som forplikter, og vi stiller høye krav til oss selv som ledende produsent av øremerker. For oss handler det om å være gode i alle ledd, fra produkt til service, bestilling og levering.

Det handler tross alt om verdens viktigste vare – maten vi spiser.