Norske Landbrukstenester

D03-08
  • Lag/foreninger/organisasjoner

Norske Landbrukstenester (NLT) er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeida for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Vi er ein paraplyorganisasjon, og utgjer 88 lag pr. 01.01.2018 . Hovudarbeidet vårt er å dekkja behovet for kvalifisert arbeidskraft, og å sørgja for at medlemslaga tilbyr bøndene tenester av høg kvalitet.

NLT sine medlemslag – landbrukets vikarbyrå.
Våre medlemslag er alltid oppdater på informasjon som kan vere til nytte for våre rundt 15000 aktive bønder. Medlemslaga er landbruket sitt eige vikarbyrå som stiller med kvalifisert arbeidskraft ved akutt sjukdom, krise og ferie/fritid. Laga er eigd av bøndene og er organisert som eit samvirkeforetak.