Norges Bondelag

D02-06
  • Lag/foreninger/organisasjoner

 

Norges Bondelag er landets største organisasjon for bønder og bondevenner med over 63 000 medlemmer. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med 520 lokallag og 18 fylkeslag.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket, fremme felles saker og trygge bygdenes
økonomiske, sosial og kulturelle interesser. Bondelaget er avtalepart i jordbruksforhandlingene og arbeider med politisk påvirkning for å gi bonden og distriktene gode økonomiske rammevilkår.

Vi arbeider med utmarksspørsmål, eiendomsspørsmål, rovdyr, skatt og juss, landbruksutdanning, miljø og klima, kommunikasjon og informasjonsarbeid og mye, mye mer.