Jordplan AS

D03-04
  • Service og tjenester

Jordplan AS har løsninger for forvaltning av arealer i landbruket basert på fri programvare. Bedre informasjon er godt for miljø og økonomi.

Åge Petter Steinsett startet med GPS jordprøver i Norge i 2000
Traktor og Gravemaskindrift på Toten er vår nyeste entreprenør som startet opp høsten 2018
Ola Fyksen har mange års erfraing med GPS prøver og er blant de første som tok i bruk Jordplan appen på Android brett. Her på Aulestad i Gausdal
Bråthen Maskinstasjon var i 2017 den som tok flest GPS jordprøver med nærmere 50,000 da.

Jordplan var først ute med en norsk webbasert løsningen og egen app for areal og vekstregistrering på kart, med jordanalyser, dokumentasjon av drenering med GPS eller tegning i kartet, og utarbeidelse av kalking- og gjødsel- planer, samt registrering av arbeid gjennom sesongen.

Jordplan AS har laget en automatisert prosess fra planlegging, utførelse, bestilling av analyser og leveranse av analyseresultatet direkte fra laboratoriesystemet til din jordplan.no konto. På årets Agroteknikk viser vi Jordplan metoden for hele jordprøveprosessen. Du kan også møte våre entreprenører som er Norges raskeste når det gjelder jordprøver med presisjon.Se en kort video om automatisert jordprøvetaking

GPS kalking har Jordplan videreutviklet i samarbeid med Norges største kalkleverandør. Og du kan enkelt lage styrefiler til din kalkentreprenør med Jordplan. Angi ønsket pH, så beregnes behovet i kg kalk av den typen du skal bruke. Siden alt skjer i skyen kan du få råd både fra din entreprenør og kalkleverandør om hvilken kalking som anbefales til ditt behov.

Drenering er annen stor langsiktig investering som er viktig for jordas tilstand. Jordplan har en unik løsning for dokumentasjon av grøfter med GPS og mulighet til å tegne inn gamle grøftesystemer og mindre oppdateringer manuelt på elektroniske kart i jordplan.no

Dreneringskart i jordplan.no gir sikker lagring av data
Kalkplaner med mengde kalk beregnet for hvert jorde basert på ønsket pH