Instant Norge AS

En av våre styrker er vårt brede utvalg av produkter: stillasprodukter og INSTANT-stillaser, fasadestillas, lifter, materialheiser, pedallift, byggegjerder, gangbaner og materialhåndteringprodukter også kjent som Blue line-produkter. Vi tilbyr et komplett «etter salg»-vedlikehold, for eksempel service, årlig kontroll og reservedeler. Dette hjelper oss å tilby gode løsninger og sparer kundens tid. Velkvalifiserte og profesjonelle ansatte kan gi brukerstøtte via telefon eller på et hvilket som helst sted hvor det er behov for det.