HeatWork

HeatWork AS er en familieeid bedrift i Narvik, som gjennom mange års erfaring i bygg og anleggsbransjen har opparbeid unik kompetanse på væskebåren teknologi. Med genuint fokus på kvalitet, design, ytelse og ikke minst miljø, har vi fått patent på flere teknologier og beskyttede merkenavn. I 2017 vant vi Byggenæringens Innovasjonspris for vår nye teknologi CliWi, og oktober 2018 mottok vi Venstres miljøpris.

HeatWork er godt kjent for å være markedets mest effektive teletiner, men er også blitt en markant leverandør til flere bransjer. I dag brukes våre produkter og løsninger også til herding av betong, frostsikring, byggvarme/-tørk, fjernvarme, skadesanering og skadedyrbekjempelse.