Findmy AS

D03-23
  • Redskap

Satellittsporing for husdyr på utmarksbeite.

Vi er Størst i Europa på Satellittsporing! Vårt primærmarked er sau, men reinsdyr og ku har også vist stor interesse. Vi kan skilte med markedets beste dekning, meget gode funksjoner laget for dyrehold i både app og dataprogram. Vi har 9 års erfaring på området og er selv bønder.

Følg dyra på telefon eller nettbrett

På appen har du god oversikt over dine dyr og eventuelle alarmer og meldinger. Appen virker like godt på telefon og nettbrett. (Last ned app for Android og Apple)

Dette ser du på selve telefonen

På kartet ser du kjapt hvor hver enkelt bjelle befinner seg, og du kan gå inn på hver bjelle for å få detaljert informasjon. Du kan se hvor et dyr har beveget seg i en viss periode, og du får kjapt oversikt over alle posisjoner i løpet av beitesesongen,  med avstander.

Det digitale kompasset leder deg direkte til den valgte bjella (fungerer også offline).

Du har god oversikt hvilke alarm-meldinger som er sendt, og du ser batterinivået på hver enkelt bjelle.

Funksjoner ved bruk av e-bjella

 

Tilvekst via Sauekomtrollen
Se i hvilke områder du har best tilvekst på dyrene.

Lammetap via Sauekontrollen
Se hvilke områder du evt har tap av lam i.

Beitetrykk
Se hvilke områder dine dyr beieter i.

Dronetilsyn
Gjør tilsyn med drone og analyser video opp imot sporingsdata.

Bevegelsesalarm
Alarm ved ingen bevegelse.

Urovarsel
Alarm i områder ved uro i flokken.

Geofence
Få alarm når dyr forlater/kommer inn i et område.