Findmy AS

Hall D
Kontakt person:Marit Mjøen
Telefon:62009020
E-post:post@findmy.no
URL:www.findmy.no
  • Redskap

Satellittsporing for husdyr på utmarksbeite.

Vi er Størst i Europa på Satellittsporing! Vårt primærmarked er sau, men reinsdyr og ku har også vist stor interesse. Vi kan skilte med markedets beste dekning, meget gode funksjoner laget for dyrehold i både app og dataprogram. Vi har 9 års erfaring på området og er selv bønder.