ARA MASKIN AS

C01-01
  • I-mek
  • Redskap
  • Skogbruk/skogsutstyr
  • Traktor

«Innovative produkter for effektiv drift»

Ara Maskin AS holder til i Aremark i Østfold, og er landets ledende leverandør av produkter i forbindelse med nygrøfting, og vedlikehold av eksisterende anlegg. – Kjedegravere, grøftespylere, filterrør etc.

Produktområdene utvides stadig, men fortsatt ønsker vi å tilby våre kunder innovative produkter som i liten grad er å finne i det norske markedet fra før, og som kan skape en mer effektiv drift i hverdagen.

Vi kan også tilby utstyr for fòr og gressproduksjon, vei og grønt vedlikehold, skogbruk, infrarøde byggvarmer, tilskuddsvarme og mange andre spennende produkter.

Velkommen til vår stand for en hyggelig prat!

Hilsen oss i Ara Maskin AS