Akselsens Agenturer AS

Akselsens Agenturer AS er total leverandør til veterinærer i produksjonsdyrpraksis.

Vi har et stort segment av fôrtilskudd som selges gjennom veterinærer:

  • Agrimin Mineralbolus til storfe og småfe
  • Correct pasta serie til drøvtyggere
  • NewBorn pasta serie til nyfødte dyr