Agri Produkter

C02-12
  • Redskap
  • Traktor

Agri Produkter ble etablert høsten 2015. Vi har lang erfaring med praktisk landbruk og vet hvor skoen trykker. Målet vårt er å skreddersy produkter som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for den norske bonde.

Vi produserer og leverer fjernkontroller til pumpetraktorer for blant annet husdyrgjødsel. Våre fleksible og hardføre fjernkontroller brukes også til elektriske gjødselpumper og mange andre formål. Vi produserer komplette el skap til gjødselpumper. Vi tilbyr fjernkontroller med rekkevidde 100m/2km/4 km

På foring produserer og leverer vi flere hjelpemidler forbundet med avlesser vogner brukt til foring. Vi produserer og leverer el skap med og uten frekvens omformere til drivmotorer. Kom og sjå nyheter på vår stand C0-12.

Besøk oss på agriprodukter.com og facebook

Av bønder, for bønder!