NB! Det er ikke mulig å registrere seg med den samme e-post adressen flere ganger.