Et smidig opprigg til Agroteknikk krever god planlegging og samarbeid. Mange har spørsmål eller innspill og TLiF har en egen logistikkansvarlig som tar imot din henvendelse og svarer på spørsmål. Det vil bli utarbeidet logistikkplaner i samarbeid med Varemessen.

Plan for opprigg blir distribuert til alle  utstillere i løpet av september 2018.

DET ER VIKTIG AT ALLE SOM ØNSKER TILPASSET OPPRIGG MELDER DETTE INN VIA DETTE SKJEMAET:

Innmelding av tilpasset opprigg