Et smidig opp- og nedrigg  til Agroteknikk krever god planlegging og samarbeid. Det er utarbeidet logistikkplaner i samarbeid med Varemessen.
Se Innkjøringsplan
Se Utkjøringsplan

Messens adresse:
Norges Varemesse
Messeveien 8
2004 Lillestrøm
Merk godset med Agroteknikk, standnummer og et kontaktnavn

Noen viktige sjekkpunkter!

  • Har du husket å bestille truck for lossing til innkjøring?
  • Det er ikke anledning for å bruke eget materiell for å løfte av/på lastebiler og vogntog.
  • Mulighet for mellomlagring av redskap og maskiner før og etter utstilling ved inngang øst.
  • Mulighet for lån av høytrykksvasker på vaskeplass.
  • Det er kun lastebiler og vogntog som kommer inn på riggdekket.
  • Parkering av biler i parkeringshus eller oppe ved inngang vest. Inngang F1 vil bli holdt åpen.
  • ALLE SKAL RETTE SEG ETTER TRAFIKKDIRIGENTENE VED INN-/UTKJØRING!

ALLE SOM ØNSKER TILPASSET OPPRIGG MELDER DETTE INN VIA DETTE SKJEMAET: