INNMELDINGSPORTALEN FOR NYHETER TIL ÅRETS KÅRING ER NÅ STENGT!

Alle nyheter som godkjennes av juryen, vil bli presentert på Agroteknikks nettside og i fagbladene Norsk Landbruk og Bedre Gardsdrift sine nettsider. Gull- og sølvnyhetene vil også bli presentert i AgroMagasinet, som blir trykt i 70.000 eks og distribuert med Bondebladet og delt ut under utstillingen.

Påmeldingsfrist 31. august.

Dersom du ønsker å foreta endringer i allerede innsendte nyheter kan du kontakte Magnus Østby:
magnus.ostby@lyse.net
Tlf.: 91845157

De godkjente nyhetene blir offentliggjort uke 44.

Les mer om kåringen, kategorier og kriterier her…

INNMELDINGSPORTALEN ER NÅ STENGT.