Ny pris og nye kriterier i nyhetskåring på Agroteknikk 2021

Nyhetskåring er en selvfølge når Agroteknikk arrangeres 25.-28.november. I år gir juryen også ut en innovasjonspris for å hedre viktige nyvinninger i næringa.

Mange aktører gjør en solid jobb i å utvikle helt nye maskiner, konsepter og tjenester for landbruket. Derfor ønsker juryen å løfte fram nyvinninger, i en innovasjonspris, i tillegg til sølv- og gullnyheter. Produktet trenger ikke være kommersielt tilgjengelig enda for å bli vurdert til innovasjonsprisen, men det må like fullt kunne betegnes som nytt.

Norske bønder er flinke til å ta i bruk ny teknologi og til å se nye muligheter. Men det kan være en lang veg fra en god ide til et ferdig produkt. Derfor innfører vi en pris for å løfte fram det fremste av nytenking, sier juryleder Jogeir M. Agjeld fra NLR.

Imidlertid er både han og resten av juryen fullt klar over at det er helt vanlige ting som oftest er viktigst for den vanlige bonden: En ny tilhenger. Ny fôrutlegger. Den første sporfølgeren. Derfor blir det lagt ned et samvittighetsfullt arbeid i å vurdere alle de innmeldte nyhetene, der det store flertallet ender som Offisielle Agroteknikk-nyheter.

Bærekraft i fokus

Nytt av kriteriene for årets sølv- og gullnyheter er at produktet har forbedret bærekraft gjennom konstruksjon/framstilling/bruk og langsiktig verdi. Juryen vil også vektlegge evnen produktet har til å kommunisere og forbedret kompatibilitet.

– Det langsiktige perspektivet kjennetegner den “bondske” måten å tenke på. Landbruket har ambisiøse mål i sin klimaplan. Da er det naturlig for juryen å vektlegge bærekraft i sine vurderinger. Vi har ellers merket oss at en viktig egenskap for utstyr av det mer elektroniske slaget, er at ting fungerer sammen. Det vil vi også være ekstra oppmerksom på, forsikrer Jogeir.

Nyhetsjuryen på Agroteknikk 2021

• Jogeir Agjeld, nasjonalt ansvarlig for maskinteknikk og presisjonslandbruk i Norsk Landbruksrådgiving – juryleder
• Dag Idar Jøsang, journalist Norsk Landbruk/Tun Media
• Erik Brodshaug, spesialrådgiver Tine Rådgiving
• Hans Chr. Endrerud, Førsteamanuensis/PhD i tekniske fag, Høgskolen i Innlandet/Blæstad
• Magnus Mo Opsahl, journalist, Bedre Gardsdrift/Ask Media
• Siri Josefine Mo, kommunikasjonsrådgiver, Norsk Landbruksrådgiving

Utstillere på Agroteknikk 2021 kan melde inn produkter til nyhetskåringen frem til 31. august.