Messemagasin til Agroteknikk 2018 produseres av Tun Media

Messemagasinet i 2015

Opplag: 70.000

  • 62.000 eksemplarer distribueres til alle norske bønder gjennom Bondebladet i uke 41
  • 8.000 eksemplarer deles ut under messedagene i november

Agroteknikk-magasinet 2018 vil inneholde nyheter, fagartikler og annet innhold relatert til messen. Det vil blant annet være en presentasjon av alle offisielt godkjente messenyheter, samt utdypende presentasjon av gull og sølv-vinnere.

For annonsering i messemagasinet, ta kontakt med:

Ragnhild Aasgaard
Telefon: +47-908 55 027
Mail: ragnhild.aasgaard@tunmedia.no