Den 9. november gir "Nettverk for kvinnelige bønder" oss en innsikt i noen av de spesielle utfordringene det kan by på å være kvinnelig gårdbruker

Del 1:

HMS på gårdsbruk ved graviditet og små barn

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.
Bondelaget presenterer undersøkelsen om utfordringer for kvinner i landbruket.

Graviditet og gårdsarbeid

Jordmor Marita Ruohoranta.
Ruohoranta presenter sitt arbeid om graviditet og gårdsarbeid.

HMS med barn på gården

Halle Arnes, Fagkoorinator HMS, Norsk Landbruksrådgivning.
Vi får en en gjennomgang av hva man må ta ekstra hensyn til med barn på gården.

Avløsning -regelverk og rettigheter

Janne Østgaard Aagesen fra Norske Landbrukstjenester.
Hva kan vi bidra med av avløsning og kunnskap rundt regelverk og rettigheter.

 

Del 2:

Slik satser jeg på min gård!

4 kvinner som har startet opp ny- eller utvidet produksjonen på gården sin presenterer sin drift.

–          Hvilke ressurser hadde du som påvirket deg til dette valget?
–          Hvor hentet du hjelp og støtte fra?
–          Hvordan har du organisert hverdagen din?