Den 9. november gir «Nettverk for kvinnelige bønder» oss en innsikt i noen av de spesielle utfordringene det kan by på å være kvinnelig gårdbruker

 

09.30: Småprat og mingling

 

10.00: Del 1

 

HMS på gårdsbruk ved graviditet og små barn

V/Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.
Bondelaget presenterer undersøkelsen om utfordringer for kvinner i landbruket.

Graviditet og gårdsarbeid

V/Jordmor Marita Ruohoranta.
Ruohoranta presenter sitt arbeid om graviditet og gårdsarbeid.

HMS med barn på gården

V/Halle Arnes, Fagkoorinator HMS, Norsk Landbruksrådgivning.
Vi får en en gjennomgang av hva man må ta ekstra hensyn til med barn på gården.

Avløsning -regelverk og rettigheter

V/Janne Østgaard Aagesen fra Norske Landbrukstjenester.
Hva kan vi bidra med av avløsning og kunnskap rundt regelverk og rettigheter.

11.15: Pause

 

11.30: Del 2

 

Slik satser jeg på min gård!

Fire bønder forteller om hvordan de har utviklet sine gårdsbruk, hva som fikk dem til å satse og hvordan hverdagen er i dag.

Gris, barn og ender

V/Anne Aasnæs Andvik

Grønnsaker, gårdsbutikk og samdrift melk

V/Ellen Skauen Ruud

Storfè, kasjmirgeit og skinnutsalg

V/Oddveig Gikling-Bjørå

Barnehage, skog og økologisk melk

V/Elisabeth Gjems

13.00: Slutt