Hvilke erfaringer har du med pressa?

- De som svarer er med i trekning av billetter til Agroteknikk, sier redaktør Sesselja Bigseth i Bedre Gardsdrift.

Link til artikkel i Bedre Gardsdrift

Ulike presser på rekke og rad
Foto: (c) Bedre Gardsdrift