Brosjyre eller give-away til 20.000 besøkende

Det vil bli delt ut 20.000 handlenett med innhold til besøkende ved inngangspartiet under messedagene. Få med deres brosjyre eller give away i nettet, en kjempefin anledning til å sikre at dere blir sett!

Her nås de besøkende direkte og det er høy sannsynlighet for at informasjonen tas med hjem!

Pris (alle priser eks m.v.a.): NOK 1 pr enhet i hvert Agronett.
D.v.s. 1 brosjyre i 20.000 nett= NOK 20.000

Det er også mulig å velge et lavere antall enheter, f.eks. 10.000. Disse vil da legges i tilfeldige nett, (det er f. eks ikke mulig å velge spesielle dager).
Prisen blir i dette eksemplet NOK 10.000.

Materiellet leveres til angitt adresse senest 15. oktober.