Invitasjon til å søke om standplass i temagaten "AgroInnovasjon" under Agroteknikk 2018

Under Agroteknikk 2018 inviterer vi utstillerne til å vise frem hva dere som produsenter og importører planlegger for fremtidens jordbruk i en egen temagate i Glassgata på Norges Varemesse.

Temagaten skal være innovativ og konkret, hvor besøkende fra landbruksnorge kan få en kikk inn i fremtiden og oppleve produsentenes ideer og utviklingsprosjekter av maskiner og utstyr. Utstillingen skal inneholde fysiske produkter, det vil si at den skal bestå av prototyper og mock-ups av produkter dere ennå ikke har lansert. Kanskje er dette utviklingsprosjekter dere ser for dere å lansere om noen år.

Standene

Standene i temagaten får en enhetlig utforming:

  • Samtlige stands er 4 meter dype og bredden kan tilpasses etter behov.
  • Alle stands vil bli utstyrt med like tepper, bannere og informasjonsdisplay.

Priser

Selve standarealet i AgroInnovasjon er kostnadsfritt, men kostpris for materiell til enhetlig utforming dekkes av den enkelte utstiller. Dette er ennå ikke beregnet, men prisene vil holdes lave .

Søknad

Ønsker dere å benytte denne fine muligheten til å vise frem spennende innovasjonsprosjekter fra egen bedrift eller produsenter sendes søknaden under inn før 30.april. Tildeling skjer innen 30.mai.

Arrangøren forbeholder seg retten til å beslutte hvilke utstillere som får tildelt plass i temagaten AgroInnovasjon.