Agroteknikk 2018. Foto: Espen Solli

Tre uker før søknadsfristen er 90% av arealet reservert

Det er kanskje ett år til Agroteknikk 2021, men har du ikke søkt om standplass bør du gjøre det nå.

Landbruket har trua på framtida

Med mye snakk om pandemi, smittetall, karantene og restriksjoner på antallet mennesker vi møter i løpet av en uke kjennes det kanskje rart å skulle melde seg på et så stort arrangement som Agroteknikk.

Interessen for Agroteknikk 2021 har imidlertid vært skyhøy, noe som tyder på at landbruket har trua på framtida og gleder seg til å møtes.

Søknadsfristen for å delta på Agroteknikk 2021 er satt til 25.november, ett år før messen avholdes, men allerede er det søkt om nesten 90% av det tilgjengelige arealet her på Norges Varemesse, sier prosjektleder Trond Andersen

Som i 2018 må vi ta i bruk hele messesenteret, og så fort søknadsfristen har gått ut vil utstillerkomiteen gå i gang med å legge kabalen for plasseringen i hallene.

Vil du være med når kabalen skal legges må du melde deg på innen fristen 25.november.

Samler stort og smått fra landbruks-Norge

Som tidligere år vil Agroteknikk samle både stort og smått fra landbruks-Norge. Utstillerkomiteen representerer store deler av den norske maskinbransjen via Traktor og Landbruksimportørenes Forening ( TLIF ) og et stort flertall av de ledende og største leverandørene til det norske landbruket har allerede sendt inn sin søknad.

Det har også NDI Norge AS og TINE Rådgivning.

NDI Norge AS er en av Norges ledende distributører/grossister av dekk og felg på det norske markedet, og de har 8 lager sentralt plassert rundt om i Norge for hurtig distribusjon.

Som en av markedslederne av dekk og felg til landbruket, så er Agroteknikk et naturlig sted å treffe kunder, leverandører og øvrige forbindelser. Ved å delta på Agroteknikk ønsker vi å forsterke vår posisjon som en markedsleder, og fortsette med å gjøre våre merkevarer til landbruket kjent, sier Kjetil Nilsen salgsdirektør i NDI.

Dette er tvillinghjulløsningen DuoFixx som NDI stiller ut på Agroteknikk 2021. Foto: NDI

Foto: Torstein Kiserud

TINE Rådgiving og Medlemsservice har også søkt om plass på Agroteknikk 2021. De er førstekontakt for melkeprodusentene i TINE og tar seg av alt fra eierdemokrati til rådgiving.

Agroteknikk er viktig for TINE Rådgiving og Medlemsservice siden vi får vist vår faglige kompetanse og når mange av våre kunder. På Agroteknikk får vi innblikk i ny teknologi og ikke minst mulighet til å treffe og utvikle relasjonen til andre aktører i bransjen. TINE Rådgiving og Medlemsservice ønsker å synliggjøre Samvirke og TINE, og bidra til kunnskapsbygging og omdømme rundt norsk melkeproduksjon, sier Jørgen Langaunet Salgssjef i TINE Rådgiving.

Skal du være med må du henge deg på nå

Gjør som NDI, TINE Rådgivning og mange andre i landbruks-Norge: send inn din søknad om standplass før søknadsfristen 25.november.

Dersom det viser seg at situasjonen rundt covid-19 blir langvarig og at det fører til at Agroteknikk 2021 ikke kan arrangeres som planlagt, vil utstiller ikke heftes for standleie. Det er derfor ingen grunn til å nøle.