48. Tume TC Controller
Stem på produkt

Trykkfølsomt fra Tume

Tumes største kombisåmaskiner får fått nytt trykkfølsomt betjeningspanel, TC Controller, med kameravisning og mulighet for justering av gjødselmengde.

Betjeningspanelet erstatter tidligere Agrocont og Agrocont plus, og er standard på alle Tume HKL3000 og 4000 JC XL Star for sesongen 2019.

Firma:Felleskjøpet AgriNettside:www.felleskjopet.noProdusent:TumeMerke:Kombi såmaskinModell:HKL3000JC XL Star og HKL4000JC XL StarProduktets nettside:https://www.tumeagri.fi/site/en/Bilder: