25. VarioGuide konturassistent
Stem på produkt

Alternative kjørelinjer

Med Fendt VarioGuide Kontur Assistent kan du opprette to nye typer kjørelinjer. Resultatet er økt fleksibilitet i valg av kjøremønster og enklere valg mellom disse.

Kjørelinje 1 kan spille inn opptil 20 segmenter for å lage en autostyringslinje rundt hele åkeren, og systemet vil velge neste linje automatisk når man kommer til enden av det sporet man kjører, avhengig av hvilken vei føreren svinger traktorer. Kjørelinje 2 registrerer og lagrer hele kjøremønsteret for åkeren..

Firma:Eikmaskin ASNettside:www.eiksenteret.noProdusent:FendtMerke:Ny type kjørelinjerModell:Alle GPS-traktor/maskiner med CEA guideProduktets nettside:https://www.youtube.com/watch?v=9hBTd6AuMSMBilder: