106. Tine Mobilassistent
Stem på produkt

Mobil fjøsassistent

Tine Mobilassistent er en videreutvikling av Tines Kukontroll-applikasjon. Den gir deg bedre oversikt over arbeidsoppgavene og tilbyr en mer komplett databaseløsning enn konkurrerende løsninger. Med Tine mobilassistent kan du registrere hendelser direkte i appen mens du er i fjøset, og du har tilgang til informasjonen om eksempelvis inseminering, drektighetskontroll, kalvinger, avlstavle, levert melkemengde og melkekvalitet.

Firma:TINE Rådgiving og MedlemsserviceNettside:https://medlem.tine.noProdusent:TINEMerke:MobilappModell:Mobil assistentProduktets nettside:https://medlem.tine.noBilder: